Go Back
Techniek
January 3, 2021

Slaglengte en slagfrequentie in het zwemmen.

“Zwem met een hogere frequentie” of “Steek meer lengte in je slag”. Dit zijn maar enkele voorbeelden die elke zwemmer wel eens te horen krijgt. Maar wat betekenen de termen slagfrequentie en slaglengte in het zwemmen juist? En welke invloed heeft dit op je zwemsnelheid? In dit artikel gaan we verder op de term slaglengte en slagfrequentie._

Definities

De slaglengte is de afstand die je lichaam aflegt (gemeten aan het hoofd) gedurende 1 armcyclus. Hoe langer de afstand die je aflegt met één armcyclus, hoe groter je slaglengte.  

De slagfrequentie is het aantal armcycli dat je uitvoert per minuut. In schoolslag en vlinderslag is een armcyclus gelijk aan een volledige zwemslag, in rugslag en crawl is een armcyclus gelijk aan twee slagen. Hoe sneller je armen draaien hoe hoger de slagfrequentie.

Deze definities interessant, maar hoe vertalen deze variabelen zich naar een snellere of efficiëntere zwemstijl?

Problematiek: trade-off slaglengte en slagfrequentie

In het zwemmen kan je je zwemsnelheid verhogen op 2 manieren:

  1. Zwemmen met een langere slag mits behoud van slagfrequentie
  2. Zwemmen aan een hogere frequentie mits behoud van slaglengte

Bij vele triatleten die we coachen merken we dat een verhoging in frequentie of slaglengte niet resulteert in een hogere zwemsnelheid. Vaak kunnen we een trade-off waarnemen tussen slagfrequentie en slaglengte. Bij verhoging van de slagfrequentie daalt de slaglengte en omgekeerd. Dit is problematisch doordat extra inspanningen niet leiden tot een hogere zwemsnelheid. De trade-off tussen slaglengte en slagfrequentie is hieronder grafisch weergegeven.

Slaglengte en slagfrequentie zwemmen

Slaglengte en slagfrequentie zwemmen

Trade-off slagfrequentie en slaglengte

In de grafiek kan je op de x-as de slagfrequentie aflezen en op de y-as de slaglengte. Voor ieder koppel (slagfrequentie, slaglengte) blijft de zwemsnelheid vaak constant bij vele triatleten. Zo wordt de zwemsnelheid van een normale zwemmer weergegeven in het blauw en de zwemsnelheid van een topatleet in het oranje.

Zoals eerder vermeld kan je stappen zetten in het zwemmen door :

Strategie 1: je slaglengte te verhogen en je frequentie constant te houden (lees: de curve verschuift naar boven).
Strategie 2: je slagfrequentie te verhogen mits behoud van slaglengte (lees: de curve verschuift naar rechts)

Bij triatleten is het vooral interessant om te werken op strategie 1 om je zwemsnelheid te verhogen. Competitieve zwemmers (sprinters) hebben meer baat om te focussen op strategie 2

Oplossing: strategie 1 (triatleten)

Hieronder geven we enkele tips en oefeningen (vrije slag) om je zwemsnelheid te verhogen met hogere slaglengte en constante slagfrequentie:

Tip 1: Enkele herhalingen van 25m waarbij je aantal slagen probeert te verminderen en je frequentie constant houdt. Je kan je frequentie opvolgen met een tempo trainer.

Tip 2 : Probeer in het algemeen te werken op je zwemtechniek. Een vaak voorkomende fout is de catch, probeer hier al zeker op te werken. Via deze video vind je meer info omtrent en hoe je deze kan verbeteren.